Installasjon av servere og arbeidsstasjoner

Konfigurasjon feilsøking av data- og nettverksutstyr

Oppsett av kablet og trådløst nettverk

Mail, hjemmeside og butikkdata systemer